Feminizm Hakkında Yanlış Bilinen 6 Doğru

07:04

Feminizm ve feminist kelimelerinden korkmayınız! 


Feministler, erkeklere düşmandır!

Hayır! Feminizm; sanılanın aksine kadınların yüceltildiği, erkeklerin yerden yere vurulduğu bir akım değildir. Aksine tüm cinsiyetleri kapsayan ve tamamen cinsiyet eşitliğine dayanan bir yaklaşımdır.Sadece kadınlar feministtir.

Hayır! Cinsiyet eşitliğine inanan herkes feminist olabilir.

Feministler, kadınlara pozitif ayrımcılık gösterilmesini isterler.

Hayır! Feministler, kadınların erkeklerle aynı sosyal ve hukuksal haklara sahip olmalarını isterler. Sadece yasal haklar değil, "Erkek adam yapar" denilen her şeyin kadınların da hakkı olduğunu vurgularlar. Yani kadın da çalışabilir, kadın da gece dışarı çıkabilir.

Feminizm, terörizmi beraberinde getirir.

Hayır! Feminist teori, cinsiyet eşitsizliklerini sorgular ve güç dengesizliği yaratmış cinsiyetçi politikaların değişmesi için çabalar. 

Feministler, toplanıp eylem yapmaktan başka bir şey yapmazlar.

Hayır! Feminist aktivistler; aile içi şiddet, üreme hakları, eşcinsel evlilikleri, cinsel taciz ve istismar gibi konularda insanları bilinçlendirmek için kampanyalar düzenlerler.

Feministler, feminen görünmezler, bakımlı değildirler.

Hayır! Bu kişinin tercihe bağlı bir durumdur, feministler feminen gözükmeye karşı değildirler. Kadınların toplumun dayattığı kurallarla yaşamak zorunda olmadığını savunurlar.

You Might Also Like

0 yorum